PERINGATAN...!!! KHUSUS BAGI IKHWAN & AKHWAT YANG SUDAH MENDAPAT IJAZAH KHUSUS. WAJIB DI AMALKAN DENGAN SANAD TALKIN IJAZAH DARI PENGIJAZAH ATAU MURSYD hubungi Ustd. Danny Kusmayadi Alias Kang Dopas Cp/WA: +6281210-93-9090

Senin, 09 Januari 2017

IJAZAH KITAB HIKMAH


Bismillahirrohmanirrohim
Akang membuka pengijazahan berbagai macam kitab hikmah,sedikit penjelasan dari Akang tentang kitab hikmah,kitab hikmah adalah kitab yang didalamnya berisi berbagai macam ilmu hikmah yang insya Allah bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai macam problem kehidupan baik berupa kerejekian,urusan asmara,hingga pengasihan,kewibawaan,kesaktian,ilmu trawangan,dan lain-lain.
kitab hikmah yang kami ijazahkan merupakan kitab hikmah yang dikarang oleh ulama salafus sholih,rata-rata kitab hikmah yang dikarang oleh ulama salafus sholih ini ditulis dalam bahasa arab,bahkan ada beberapa kitab hikmah yang ditulis dalam bahasa arab gundul (tanpa harokat/tanda baris),biasanya kitab-kitab hikmah ini hanya  bisa dibaca oleh mereka yang bisa berbahasa arab khususnya para santri di pondok pesantren,itupun tidak serta merta diajarkan begitu saja oleh para kyai melainkan diajarkan dengan pengawasan ketat dari para kyainya,dikalangan santri podok pesantren kitab hikmah karangan ulama salafus sholih yang ditulis dalam bahasa arab ini disebut juga dan dikenal dengan nama kitab kuning.
Kini siapapun anda walaupun anda tidak bisa bahasa arab sekalipun,anda dapat melihat dan mengamalkan ilmu yang terkandung didalam kitab hikmah/kitab kuning yang kami buka pengijazahannya untuk umum,perlu diketahui nama dari setiap kitab hikmah/kitab kuning yang Akang cantumkan dibawah ini merupakan nama yang kami ambil dari nama kitab aslinya yang masih dalam bentuk bahasa arab,keilmuan yang terkandung didalam kitab hikmah yang ijazahkan ini adalah ilmu-ilmu hikmah pilihan tingkat tinggi yang keampuhannya tidak diragukan lagi serta fidyah/mahar yang terjangkau.
berikut kitab hikmah/kitab kuning yang Akang ijazahkan dari pada sanad Kyai Muhammad Asnawi (abah Holil. Alm) Mursyd Kyai Muhammad Asnawi RA bin Muhammad Asnawi RA kepada Akang Dopas (Ustdz. Danny Kusmayadi bin Agus Supriyadi),

-KITAB SIRRUL JALIL
Kitab ini dikarang oleh sulthonil auliya`wa quthbi jamiy`il maqomi wa ghoutsil `adzomi asy-syekh abul hasan ali asy-syadziliy RA,kitab ini berisi dan mengupas khusus rahasia kalimat hasbunalloh wani`mal wakil yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan diantaranya: untuk mendapatkan kecukupan dan pertolongan dari Allah SWT,untuk berbagai macam hajat,kewibawaan,mendatangkan dan bertemu dengan khodam ayat hasbunallah wani`mal wakil yang bernama ahiyan,syarohiyan,adunayan,dan asbawut ali sadaya,8 cara menundukan lawan dengan jalan ayat hasbunalloh wani`mal wakil yang digabungkan dengan hizib nashor,mahabbah,sesuatu yang tidak kasat mata (indra ke enam dan trawangan),mendatangkan kekayaan dengan do`a gudang harta,sholawat futuh (untuk berbagai macam hajat),agar mempunyai khodam malaikat sebagai pendamping,untuk menaikan pangkat,mendapatkan ilmu kasyaf,menghilang dari pandangan manusia,memperbaiki hidup karena kebangkrutan,ilmu kekuatan mata (jika menguasai ilmu ini maka jika melihat seseorang dengan pandangan marah maka orang yang dipandang tersebut akan mengalami kerusakan dengan izin Allah SWT,jika dengan pandangan kasih sayang maka yang dipandang akan memperoleh keberuntungan didunia dan di akhirat),mencapai derajatnya para waliyulloh,serta berbagai macam kegunaan lainnya yang tidak dapat kami cantumkan satu persatu,dengan memakai salah satu cara dan do`a yang ada didalam kitab ini seorang ustad memperoleh ilmu melihat seseorang melalui media air,dengan salah satu cara dan do`a yang ada didalam kitab ini seorang pengusaha dijakarta yang nyaris bangkrut memperoleh proyek dengan nilai yang besar,dan dengan salah satu do`a yang ada didalam kitab ini seorang kyai didaerah kami dapat membelah sungai (sekarang kyai tersebut sudah meninggal dunia),sebagai tambahan kami ijazahkan juga hizib maghrobi syaikh abul hasan ali asy-syadzili,hizib sikhril maghrobi,dan hizib mutlaq maghrobi.
FIDYAH/MAHAR: Rp SILAHKAN HUBUNGI Akang di 081210939090

-KITAB MANHAJUL HANIF
Kitab ini dikarang oleh al-imam al-kabir al-wali asy-syekh abu yazid albusthomi RA,jika kitab hikmah sirrul jalil khusus mengupas kalimat hasbunallah wani`mal wakil maka berbeda halnya dengan kitab manhajul hanif,karena kitab ini khusus mengupas asma Allah Al-lathif yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah khususnya masalah kerejekian,berikut penjelasan isi kitab ini: kitab ini terdiri atas 7 bab,bab 1 berisi tentang  11 cara menyelesaikan masalah kerejekian dengan menggunakan asma Allah Al-lathif,bab 2 berisi 18 cara menghilangkan berbagai macam musibah dan kesusahan seperti masalah hutang dan lain sebagainya dengan menggunakan asma Allah Al-lathif,bab 3 berisi tentang 3 cara mengirim hawatif (hawatif adalah suara tanpa rupa/wujud),ilmu ini dapat dipergunakan untuk kebaikan yaitu untuk menagih hutang dengan cara mengirimkan suara kita kepada orang yang dituju secara jarak jauh,serta dapat dipergunakan juga untuk tujuan yang lainnya,bab 4 berisi 20 cara melembutkan hati orang lain dengan tujuan baik berupa pelet,merukunkan suami istri yang bertikai,menundukan suami/istri yang memiliki sifat yang jelek,bab 5 berisi cara melumpuhkan orang dzolim yang melampaui batas,bab 6 berisi tentang 28 cara memenuhi segala keinginan dan perkara (untuk berbagai macam hajat),bab 7 berisi tentang 17 faedah untuk menyelesaikan berbagai macam perkara salah satunya agar mempunyai 31 macam khodam pendamping dari golongan malaikat,sebagai tambahan kami ijazahkan juga 60 bait jaljalut sughro,asma saiful qothi` kubro,asma bunduq (Asma ini dapat dipergunakan untuk segala macam hajat/multi fungsi dan konon asma ini pernah menjadi gembolan sultan agung mataram sayyid abdurrahman ba`bud),ismul a`dzom syekh hasan al-basri RA untuk memudahkan membayar hutang,takhothub bil wali mazuri ilaih (cara
berziarah kemakam auliya`/orang alim),khasiat suroh al-fatihah,serta kami sertakan tulisan tentang memahami tanda-tanda ajal menjemput.
FIDYAH/MAHAR: Rp SILAHKAN HUBUNGI Akang di 081210939090

-KITAB JAWAHIRUL LAMMA’AH

Karangan syeikh abu hayillah al marzuqi,kitab ini berisi:

Menerangkan Tentang Sebagian Dari Rahasia-Rahasia Huruf  baik dari segi cara dengan pengucapan,pencampuran,maupun dengan cara thoriqoh ruh,Menerangkan Tentang Rahasia-Rahasia Wifiq,Cara Mengisi Wifiq,ara Menulis Wifiq Mufrodat,jenis-jenis wifiq diantaranya Wifiq Muzdawijat ,Wifiq Murobba’,Wifiq Mukhommas,Wifiq Musadas ,Wifiq Musaba’ ,Wifiq Mutsamman,Wifiq Mutasa’,dan Wifiq Mu’asyar ,Menerangkan Sesuatu Tentang Rahasia-Rahasia Asma’, Ayat-Ayat, Doa-Doa, Qosam, Dan Istikhdam,Fasal yang menerangkan tentang keistimewaan ismu dzat,Amalan Ismu Dzat Untuk Di Qabulkan Hajat,Amalan Untuk Ma’rifatullah Ar-Rabbaniyyah,rahasia ismul adhom yang terdapat didalam nama,Faedah Untuk Mendatangkan Hajat Dan Memperoleh Sesuatu Yang Menyenangkan ,Fasal Yang Menerangkan Tentang Menggunakan Asma Allah Yang Agung Untuk Sesuatu Yang Di Inginkan Dari Segala Hal Yang Baik Dan Jelek,asma’ahimin,Fashal berdzikir dan berdoa dengan Asma Allah Al-Lathief ,Fasal menerangkan berdoa dengan Asma Allah Al-Wadud Untuk segala urusan,Untuk Memilih Sesuatu Yang Baik Dan Mengetahui Sesuatu Yang Di Inginkan Pada Saat Tidur,Fasal menerangkan berdoa dengan Asma Allah Al-Jabbar,lmu hawatif,ilmu mahabbah,ilmu mandal untuk mendatangkan khodam dengan memakai suroh al-fatihah,faidah tholsim,riyadhoh ayat kursyi ,istikhoroh kasyifah,ilmu gendam dengan memakai suroh al-ikhlas,ilmu-ilmu qosam yaitu qosam sayyid maythothorun,Qosam Permulaan Untuk Berbagai ‘Azimah,Qosam Penolak Segala Amalan,Penunduk Khodam Malaikat Jawaasy,Menundukkan Iblis,Menundukkan Khodam Maymun Abi Nuukh,Menundukkan Khodam Penolong,Menundukkan Khodam Yang Setia,Faedah yang penting untuk membuka alam ruhani dan menundukkan mereka,Salam kepada Rijal Ghaib ( Rijalullah ),Amalan Untuk Futhul Ghaib ( Membuka alam Ghaib ),ilmu Untuk Mengkasyaf Alam Ruh,Amalan untuk mendeteksi dan menarik ruhaniyan ke dalam suatu wafaq / tholsam / azimat apa saja,Qosam Untuk Memerintah Para Ruhaniyah,Faedah untuk melepaskan orang yang terikat dan menghilangkan sihir,Fashal Menerangkan Qoidah Hisabiyah,Fashal yang menerangkan tentang hitungan Roim untuk mengetahui siapa yang menang atau kalah dan akhir dari setiap orang yang mempunyai keinginan dan yang di inginkan,dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
FIDYAH/MAHAR: Rp SILAHKAN HUBUNGI Akang di 081210939090

-KITAB ABU MA'SYAR AL-FALAQY
Kitab ini dikarang oleh syekh abu hayillah al-marzuki yang juga merupakan pengarang kitab jawahirul lamma'ah,kitab ini berisi tentang ilmu hisab dan ilmu perbintangan yang bertujuan untuk mengetahui suatu perkara dengan rumusan-rumusan tertentu,termasuk juga untuk meramal tentang perjodohan manusia,kitab ini pernah dimuat disalah satu majalah supranatural yang beredar di indonesia tepatnya majalah MISTERI edisi 438 (edisi 05mar-19mar 2008) di rubrik sajian utama halaman 20 dan 21 dengan judul RAMALAN NUMERIK BAMBANG TRIHATMODJO MENURUT KITAB ABU MA'SYAR AL-FALAQY (HALAMAN 20) dan RAMALAN JALUR JODOH BAMBANG TRI-MAYANGSARI (HALAMAN 21),bagi pengunjung yang berlangganan majalah MISTERI dapat dicek sendiri di edisi yang telah penulis sebutkan diatas,kitab ini kami bagi menjadi 3 jilid,yaitu jilid I,II,dan jilid III,antara jilid I,II,dan III isinya saling berkaitan,jilid II tidak bisa dipahami jika tidak memiliki jilid I,jilid III juga tidak bisa di pahami jika tidak memiliki jilid II dan jilid III,jadi antara jilid I,II,dan III isinya saling berkaitan.
FIDYAH/MAHAR JILID I  : Rp 350.000 (belum termasuk ongkos kirim)
FIDYAH/MAHAR JILID II : Rp 450.000 (belum termasuk ongkos kirim)
FIDYAH/MAHAR JILID III: Rp 550.000 (belum termasuk ongkos kirim)

-KITAB DAIROBIL KABIR
Kitab ini dikarang oleh syaikh ahmad ad-dairobi,merupakan kitab hikmah yang didalamnya berisi berbagai macam ilmu hikmah tingkat tinggi,didalamnya mengupas berbagai macam faedah ayat alquranul karim seperti ayat laqod ja-akum,mendatangkan berbagai macam khodam,ilmu mahabbah,kewibawaan,kekuatan,untuk menguatkan hapalan dan lain sebagainya yang tidak dapat kami cantumkan satu persatu.
FIDYAH/MAHAR: Rp 1.200.000 (belum termasuk ongkos kirim)
SILAHKAN HUBUNGI Akang di 081210939090
Insya Allah Akang Sertakan Silsilah sanad sampai Rosullulah 

Semoga anda puas dengan pengijazahan yang akang berikan.

1 komentar:

KARTINI DI TANGERANG mengatakan...

Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-ghaib.com/ agar di
berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin
seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

Pahami amanat dibawah ini.

Semua keilmuan yg ada diblog ini Khusus Dewasa harus di-izajahkan, baik penyatuan,sabatin atau istilah apapun juga, maka harap berhati-hatilah. Hanya Bagi mereka Yang SERIUS...
Ilmu Tanpa IJAZAH... SESAT dan Sia-sia maka segera sempurnakn Ilmu Anda maka...
hubungi Kang Dopas
Pengijazah Di No HP : +62 81 21093 9090
SARANA FIDYAH MAHAR Silahkan di nomor
Rekening BRI : 3865-01-017853-532 atas nama DANNY KUSMAYADI = KONFIRMASIKAN SEGERA
Nb.isi artikel diluar tanggung jawab saya selaku admin dan pengelola blog